Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyheder

Prisstigning på varmen i Aarhus

I forbindelse med at Kredsløb har varslet en ganske betydelig stigning i prisen på varme i deres forsyningsområde, har vi været nødsaget til at regulere på vores …

26-09-2023

Udsendelse af forkert girokort

Ved en fejl er der desværre blevet udsendt girokort med huslejeopkrævning for oktober måned, uden at boligstøtten er blevet fratrukket. Fejlen er nu blevet…

25-09-2023

Vi lukker telefonen kl. 13 onsdag den 27. september

Det gælder både i Administrationen i Langelandsgade og på Servicecentrene.

25-09-2023

Kundeservice og servicecentrene holder lukket den 26. september

Der er lukket for personlig betjening hele dagen, dog har telefonen åben til kl. 10.30. Ændringerne skyldes kursusaktivitet.

15-09-2023

Ændring i ordningen for overdragelse af privat indbo

Så er der nyt om mulighederne for at overdrage privat indbo. Ordningen vil fremover hedde ”Ejerskifte af privat indbo”. Mulighederne for at privat indbo skifter ejerskab fra lejer ti…

11-09-2023

Servicecentrene har lukket 28.9. ml. kl. 7.30-12.00

Grundet kursus holder alle fire Servicecentre lukket torsdag den 28. september i tidsrummet kkl. kl. 7.30-12.00.

18-08-2023

Sådan ser vores nye organisationsbestyrelse ud

På repræsentantskabsmødet i juni måned valgte  organisationsbestyrelsesformand Dan Christensen efter 8 år på posten at træde ud. Og nye blev valgt ind b…

09-08-2023

Ny formand i AAB

AAB har fået ny formand. Mette Hvid Johannesen blev på det seneste repræsentantskabsmøde valgt ind som formand for organisationsbestyrelsen. Stort tillykke til Mette. Hun erst…

01-08-2023

Vi har flere ledige erhvervslejemål

Mangler du lokale til butik eller liberalt erhverv, har vi flere fleksible erhvervslejemål flere steder i Aarhus C. Se her

06-07-2023

Servicecenter Syd er flyttet

Servicecenter Syd er flyttet til nye lokaler. Deres adresse er nu: Kridthøjvænge 65, 8270 Højbjerg.

08-05-2023

Whistleblowerordning

AAB har en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle, der har tilknytning til boligorganisationen, hvis man har begrundet mistanke eller bekymring om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovl…

03-05-2023

Skæring Bæk er DGNB Diamant certificeret

Som det første almene boligbyggeri i Danmark, der har opnået DGNB Diamant certificering i Danmark, kan afd. 66 - Skæring Bæk nu bryste sig af denne anerkendelse. Begivenheden …

03-05-2023

Afdelingsmødet - hvor og hvornår

Afdelingsmøderne er i fuld gang, og snart bliver det måske også turen i din afdeling. Her kan du se en oversigt over hvor og hvornår de forskellige afdelingsmøder afhol…

20-04-2023

Nyt medlem i organisationsbestyrelsen

Per Ohms er pr. 1. april 2023 indtrådt i organisationsbestyrelsen. Per Ohms er velbevandret i det beboerdemokratiske arbejde og har allerede i en årrække  virket som afdelingsfo…

19-04-2023

Mangler du et lokale til festen eller afdelingsmødet?

Foråret nærmer sig og det betyder afdelingsmøder, konfirmationsfester, bryllupsfester og andre begivenheder, som fordrer et lokale med mange siddepladser, moderne køkkenfacil…

01-04-2023

Servicecenter Nord flytter

Servicecenter Nord flytter i nye lokaler, og derfor vil centeret være lukket for personligt fremmøde indtil den 11. april 2023. Telefonen er normalt bemandet ml. kl. 07.30-…

30-03-2023

Der gemmer sig masser af gode historier her på siden

Måske har du allerede bemærket det? Der er kommet en masse aktuelt nyhedsstof og fortællinger her på hjemmesiden. Her kan du under AKTUELT finde informationer om igangvær…

08-02-2023

Nye frister til afdelingsmødet og digitale indkaldelser

Fristerne til afdelingsmødet er ændret. Det gælder både fristen for indkaldelsen til afdelingsmødet og for fristen til at indsende forslag til afdelingsmødet. Sa…

01-02-2023

Beboerne har taget beboerapp'en til sig

Beboerapp’en har nu været i brug i halvandet år, og vi har selvfølgelig været nysgerrige på, hvor mange der bruger den og hvad den bruges til. Og det ser rigtig go…

25-01-2023

Vi er gået i luften med et digitalt nyhedsbrev

AAB lancerer et digitalt nyhedsbrev, som udsendes til alle beboere, vi har privat e-mail adresse på. Nyhedsbrevet vil blive udsendt flere gange om året og indeholder aktuelle nyheder og in…

13-01-2023

Reception for Morten Homann

I forbindelse med tiltrædelsen af AABs nye direktør Morten Homann blev der afholdt reception. Her var medarbejdere, repræsentantskabsmedlemmer og eksterne samarbejdspartnere m&oslas…

12-01-2023

AAB vandt konkurrence om at bygge nyt i Hørning

AAB vandt konkurrencen om at bygge 37 bæredygtige og seniorvenlige boliger i Hørning centrum. ”Borgerne i Hørning kan se frem til 37 nye boliger i størrelsen 65-110 m2…

01-12-2022

Økonomisk hjælp eller rådgivning

Har du brug for økonomisk rådgivning til din privatøkonomi, er der muligvis hjælp at hente i denne folder.  

16-11-2022

Introdag for nye medarbejdere i AAB

En længe ventet introdag for nye medarbejdere blev afholdt forleden dag. Læs om introdagen her

11-11-2022

Lettere tilgang til dine forbrugsoplysninger

Beboere i AAB kan nu via beboerapp'en og beboerweb tilgå deres forbrugsoplysninger om el, vand og varme. Læs mere om det her

10-11-2022

Internet og TV-signal

Antenneforeningen Aarhus og Stofa stopper deres samarbejde pr. 1. december 2022. Det betyder, at flere afdelinger mister deres internet og TV-signal fra Stofa. De berørte afdelinger er:  0…

09-11-2022

Kursreguleringer giver ikke anledning til bekymring

Medio september 2022 ændrede Staten driftsbekendtgørelsen i forhold til regnskabsmæssig behandling af kurstab og kursgevinster på værdipapirbeholdningen (obligationer). …

03-10-2022

Den kollektive råderet sættes på pause

Mulighederne for at modernisere køkken og bad ved hjælp af den kollektive råderet (huslejefinansieret) sættes for en periode på pause! Foreløbig indtil den 31. ma…

03-10-2022

Elpriserne stiger

AAB indkøber strøm på en såkaldt puljeaftale med EnergiDanmark. I praksis betyder det, at EnergiDanmark køber strøm ind til AAB over en årrække, alt…

30-09-2022

Ny direktør i AAB

Organisationsbestyrelsesformand Dan Christensen præsenterede i dag Morten Homann som ny direktør i AAB. Morten tiltræder stillingen 1. januar 2023. Han kommer fra en stilling som di…

29-09-2022

Er husdyr tilladt i din afdeling?

- må du have besøg af husdyr?

12-09-2022

ÈT AAB - styrkelse af fællesskab og samarbejde

Strategiarbejdet fortsætter på den kommende repræsentantskabsweekend

06-09-2022

Vi har fået ny sekretær

Katrine Just er startet i stillingen som sekretær i Sekretariatet. Hun bliver et vigtigt bindeled mellem administrationen, beboervalgte og bestyrelsen i forbindelse med afdelings…

06-09-2022

AABs strategiplan for 2022-2023

Organisationsbestyrelsen har udarbejdet en ny strategiplan for perioden 2022-2023: Èt AAB - styrkelse af samarbejde og fællesskab.For at lykkedes med at folde strategien ud i hele organis…

01-07-2022

Afd. 100 - Bindesbøll har været sendt i udbud og vinderen er fundet

Det blev MT Højgaard som gik med opgaven, at omdanne 18.500 m2 fredet og bevaringsværdigt byggeri fra 1852(Det gamle Psykiatriske Hospital i Risskov) til 231 almene boliger. Opgaven best&…

28-06-2022

Nu kan du betale med mobilepay på Beboerweb

Som beboer har du nu mulighed for at betale evt. huslejerestance med mobilepay. Du har hele tiden kunnet betale med kort, men nu har du også  mulighed med mobilepay. Når du logger ind…

10-05-2022

Nu kan du stille forslag via Beboerapp'en

Som noget nyt er det nu blevet endnu nemmere for dig at stille forslag til Afdelingsmødet. Det kan du nemlig gøre via Beboerappen. Når du har åbnet Beboerappen, klikker du di…

22-04-2022

Oversigtsvideoer af to afdelinger

I to afdelinger i AAB er der lavet oversigtsvideoer med drone. Videoerne bliver lavet i forbindelse med renoveringsprojekter. Det drejer sig om afd. 05 - Teglgården og afd. 29 - Højhuset …

08-02-2022

Afd. 67 - Risskov Brynet modtager DGNB Guld certifikat

Ud fra bæredygtige kvalitetskriterier målt på miljø, teknik, økonomi og funktionalitet gives certifikatet. Det er anden gang AAB har kvalificeret sig til DGNB Guld cert…

28-01-2022

Ofte stillede spørgsmål ved klagesager

Juridisk afdeling oplever, at det er mange af de samme spørgsmål, der bliver stillet af beboere, som er involveret i klagesager. Vi har derfor lavet en FAQ, som vi anbefaler dig at kigge …

27-01-2022

Beboerhåndbogen bo-godt

BL - Danmarks almene boliger har udgivet en beboerhåndbog. Her kan du læse om livet i en almen bolig, råderet, boligstøtte og meget mere. Se beboerhåndbogen her…

18-01-2022

AABs redegørelse sendt til Aarhus Kommune (Tilsynet)

Nedenfor kan du læse AABs redegørelse samt medfølgende bilag afsendt til Aarhus Kommune (Tilsynet) efter aftale den 28. april 2021. Redegørelse Bilag 1 Bilag 2 Bila…

19-05-2021

Afdelingsformanden har trukket sig

I forbindelse med at afdelingsformanden i afdelingen har trukket sig, er nedenstående brev fra direktør Anders Rønnebro blevet omdelt i afdelingen. Brev fra direktør Anders Rønnebro

05-05-2021

Digital kommunikation

AAB tager endnu et skridt ind i den digitale verden.  1. oktober 2020 overgår AAB primært til digital kommunikation med vores beboere. Det vil sige, at vi som udgangspunkt kommunikerer via e-Boks…

25-08-2020

Information i forbindelse med afholdelse af afdelingsmødet

Kære afdelingsbestyrelser Tingene ændrer sig hele tiden i disse Coronatider, og det kan derfor være svært at have overblik over retningslinierne mht. forsamlingsforbud o.lign. …

20-08-2020

Har du mistanke om brud på persondatasikkerheden?

Har du mistanke om brud på persondatasikkerheden, skal du straks give besked til Sekretariatet i AAB. Du skal skrive til GDPR@aabnet.dk.  Sekretariatet vil herefter vurdere, hvorvidt bruddet…

02-07-2020

Gratis tilbud til dig fra Skovbakken

Idrætsklubben Skovbakken tilbyder en række forskellige idrætstilbud til dig - og de er gratis. Aktiviteterne er udendørs og der er noget for alle aldersgrupper: Street basket og street soccer for…

09-03-2020

AAB er sprøjtefri

I november 2019 vedtog AABs repræsentantskab, at boligafdelingerne skal være sprøjtefri. Men hvordan planlægger og vedligeholder man udearealerne, når der både er krav om effektiv drift, og man samtid…

22-01-2020

Saldo på din VH-konto

I forbindelse med at vi har fået et nyt administrationssystem, vil det fremover ikke fremgå af din huslejeopkrævning, hvad saldoen på din vedligeholdelseskonto er. Du kan altid henvende dig til dit se…

28-05-2019

Hvad kan du bruge din vedligeholdelseskonto til

Retningslinierne for brug af din vedligeholdelseskonto er blevet ændret, så de er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Kort fortalt, kan du bruge din vedligeholdelseskonto i bo-perio…

29-04-2019

AAB vandt en klokkeklar sejr i retten

Arbejdernes Andels Boligforening frifindes Der er netop faldet dom i sagen rejst af AABs afdeling 12 – Riisvangen II mod AAB. Afdelingen tabte sagen og skal betale 70.000 kr. i sagsomkostninger til AA…

13-08-2018

Fusk med VH rekvisition

Det kan ikke betale sig, at sælge VH rekvisitioner. Det er både ulovligt, og man risikerer at miste sin bolig. Det kan en af AABs beboere bekræfte.Der er netop faldet dom i en sag i boligretten, hvor …

06-07-2018

Nye cykler i driften

De nye såkaldte Christianiacykler,  skal erstatte motorkøretøjer i driften. Cyklerne er eldrevne og det store lad, gør det nemt at medbringe værktøj fra sted til sted, når medarbejderen…

30-05-2018

Datoer for afholdelse af afdelingsbestyrelsesmøder.

Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes på følgende datoer i 2017. Tirsdag den 5. september 2017 Tirsdag den 3. oktober 2017 Tirsdag den 2. november2017 Tirsdag den 5. december 2017 Der er altid t…

24-08-2017

Ekstraordinært afd.møde i afd. 40, VERI I

​Du kan læse indkaldelsen og forslagene her

16-06-2015

Indkaldelse til ekstraordinært afd.møde i afd. 74

​Du kan læse dagsorden og forslag her

02-06-2015

Projekt indstillet til EU-pris

​Projektet skal forebygge trusler om vold og chikane blandt ejendomsfunktionærerne, som bl.a. har givet dem nogle værktøjer til at håndtere konflikter i dagligdagen. Projektet har også udmøntet sig i …

30-04-2015

Ekstraordinært afd.møde i afd. 65

Du kan læse indkaldelsen med bilag her

01-04-2015

Ekstraordinært afd.møde i afd. 29

... den 26. marts 2015. ​Du kan læse dagsorden og bilag her

12-03-2015

Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 7

...den 26. marts kl. 19.00 ​Du kan læse dagsorden og bilag her…

11-03-2015

Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 35, Trillegården

​Du kan læse dagsorden og bilag her

27-02-2015

Ekstraordinært afd.møde i afd. 53, Bushøjen

​Du kan læse dagsorden samt bilag her  …

23-02-2015

Indkaldelse til ekstraordinært afd.møde i afd. 8

​Mødet er d. 4. februar. Læs indkaldelsen her.  

21-01-2015

Ekstraordinært afd. møde i afd. 01

​Du kan læse indkaldelsen og bilag med forslag her

16-12-2014

Ekstraordinært afd.møde i afd. 4

​Du kan læse indkaldelsen og bilag her

04-12-2014

Ekstraordinært afd.møde i afd. 72

​Du kan læse indkaldelsen her

19-11-2014

AARHUSbolig forventer travlhed efter dom

​ Aarhus Stiftstidende har d. 12/2 2014 en artikel om afgørelsen i Højesteret. …

12-02-2014

Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 16

​Du kan læse indkaldelsen i afdelingens quickmappe - klik her

16-09-2013

Indkaldelse til ekstraordinært afd.møde i afd. 39

​Du kan læse indkaldelsen i afdelingens quickmappe klik her

02-09-2013

Ekstraordinært afd.møde i afd. 54

​Du kan læse indkaldelsen i afdelingens quickmappe klik her

15-08-2013

Ektraordinært afd.møde i afd. 74

Du kan læse indkaldelsen i afdelingens quickmappe klik her​

14-08-2013

Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 30

Du kan læse indkaldelsen i afdelingens Quickmappe.  …

06-08-2013

Ekstraordinært afd.møde i afd. 12

Du kan læse indkaldelsen i afdelingens Quickmappe. Klik her

06-08-2013

Nyt regnskab for 2012 til beboerne

Det nye layout er lavet i tråd med layoutet på budgetterne, som vi lancerede sidste år.  …

01-02-2013