Information i forbindelse med afholdelse af afdelingsmødet

Kære afdelingsbestyrelser

Tingene ændrer sig hele tiden i disse Coronatider, og det kan derfor være svært at have overblik over retningslinierne mht. forsamlingsforbud o.lign.

Vi håber derfor med denne informationsskrivelse, at skabe mere klarhed over, hvordan afdelingsbestyrelserne skal forholde sig i forbindelse med afholdelse af afdelingsmøderne. 
Det er AABs anbefaling, at afdelingsmøderne bør afholdes som planlagt.
Det skal dog foregå under betryggende forhold og efter de retningslinier, der er udstukket for at undgå Corona smittefare.
Det vil sige:
·         Afhold mødet i et velegnet lokale
·         Hold afstand
·         Sørg for, at deltagerne har adgang til håndsprit inden og under mødet
·         Udlever vandflasker til deltagerne
·         Afhold møderne uden yderligere forplejning
·         Er man syg, deltager man naturligvis ikke i afdelingsmødet
 Flere afdelingsbestyrelsesmedlemmer har spurgt, om deltagerne kan medbringe fuldmagter fra beboere, som ikke kan deltage i afdelingsmødet. Svaret er: Ja, det kan man!
Retningslinierne for fuldmagter er:
Hver husstand kan max. medbringe tre fuldmagter.
Fuldmagterne er generelle, - dvs. de er gældende som stemmer for alt, hvad der på det pågældende afdelingsmøde stemmes om.
Fuldmagterne skal opfylde følgende tre krav:
·         Det skal fremgå tydeligt, hvem fuldmagten gives til (personens navn og adresse)
·         Det skal fremgå tydeligt, til hvilket møde fuldmagten er udstedt (afdelingsmødet og dato)
·         Det skal fremgå tydeligt, hvem der afgiver fuldmagten (personens navn og adresse)
Har I spørgsmål eller er utrygge ved at afholde afdelingsmødet, er I meget velkommen til at kontakte AABs administration.
Venlig hilsen
Dan Christensen (Formand) og Anders Rønnebro (Direktør)