Sådan stiller du forslag til afdelingsmødet

Du kan stille forslag om ting eller forhold, du kunne ønske dig eller ønsker at få ændret i din boligafdeling. Forslagene kan f.eks. handle om nye legeredskaber, miljøtiltag eller ændringer til vedligeholdelses- eller ordensreglementet eller råderetskataloget.

Alle beboere, som har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, kan stille forslag.

Forslagene skal sendes skriftligt til administrationen (forslag@aabnet.dk) eller via Beboerappen  og i god tid, og senest 2 uger inden afdelingsmødet. Du kan indsende forslag til afdelingsmødet hele året rundt, og vi opfordrer til, at du indsender så tidligt så muligt, for at gøre sagsbehandingen mere effektiv.
Indsendte forslag bliver vurderet, både juridisk, økonomisk og driftsmæssigt, inden de sendes ud til beboerne i den afdeling, hvor forslaget stilles.

Hvis der er flertal for, at forslaget er en god ide, kan din afdelingsbestyrelse arbejde videre med forslaget i samarbejde med administrationen, og der kan evt. vedtages en dato for, hvornår arbejdet skal præsenteres for beboerne, og der kan ske en afstemning. Derfor er det vigtigt, at indsende forslag så tidligt så muligt, for at administrationen kan sagsbehandle dem til bunds inden afdelingsmødet.

Et forslag skal formuleres, så man kan stemme ja eller nej til dem.
Eksempel på et forslag, hvor man kan stemme ja eller nej:
•”Jeg foreslår, at vores redskabsskure males sorte.”

Eksempel på et forslag, hvor man ikke kan stemme ja eller nej:
•”Jeg synes, at redskabsskurene er grimme, fordi malingen skaller af.”

Nogle forslag kan ikke vedtages, enten fordi de er i strid med loven om almene boliger, eller der kan være bygningsmæssige forhold, som gør, at det ikke kan gennemføres. Hvis det er tilfældet, vil forslagsstilleren få besked inden afdelingsmødet.