Hvad er en afdelingsbestyrelse

Boligafdelinger i AAB har en afdelingsbestyrelse til at varetage beboernes interesser.

Afdelingsbestyrelsen er bindeled mellem beboerne og AAB. 

Afdelingsbestyrelsen planlægger og beslutter, men administrerer ikke.

Som medlem af afdelingsbestyrelsen skal du kunne lide at tage initiativ, men du skal ikke løse alle opgaver selv.

Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelsen samarbejder med beboerne.

Arbejdet i afdelingsbestyrelsen er frivilligt og ulønnet.

Brug din afdelingsbestyrelse, hvis du har

  • spørgsmål til det at bo i afdelingen
  • ideer til aktiviteter