Hvad er afdelingsmødet

Hvert forår holder din boligafdeling afdelingsmøde, hvor du har mulighed for at få indflydelse på udviklingen i din boligafdeling.

Afdelingsmødet er for alle beboere i boligafdelingen.

Du kan fx stille forslag til ændringer af ordensreglementet, hvis du synes, at det skal være tilladt at holde kat. Hvis der er flertal for forslaget, bliver det vedtaget.

I særlige tilfælde kan der blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde. Det sker, hvis

  • din afdelingsbestyrelse finder et emne så vigtigt, at I skal tage stilling hurtigt.
  • eller 25% af alle husstande i din boligafdeling beder om det.