Værktøjkasse for beboervalgte

Her finder du nyttige værktøjer til at udføre dit beboerdemokratiske arbejde.

  • Du kan uploade referater fra jeres afdelingsbestyrelsesmøder.
  • Du kan indsende referater fra afdelingsmødet (brug nederste blok i 
  • Du kan oprette en nyhed om det, der foregår i afdelingen.
  • Du kan tilgå din webmail som beboervalgt

Du tilgår værktøjerne ved at klikke på blokkene til højre.

Værktøjer til afdelingsmødet
Tema I: Afdelingsbestyrelsens rettigheder, pligter og rolle
Tema II: Det gode afdelingsmøde
Tema III: Dirigentens rolle på afdelingsmødet
Sådan stiller du forslag til afdelingsmødet
Skabelon til at stille forslag
Dagsorden og valgliste til dirigenten (skabelon)
Dirigentmappe og valgliste (udfyldt demo)
Skabelon til referat af afdelingsmødet
Skabelon til skriftligberetning
Skabelon til referat af afdelingsbestyrelsesmødet
Spørgeguide til status i afdelingen