Kaffe, snak og masser af kage

Torsdag den 28. september 2017 havde bestyrelsen inviteret på en kop kaffe og gensidig snak og inspiration i fælleshuset. Ud over bestyrelsen mødte 11 beboere op og snakken gik livligt med spørgsmål og ideer. Der blev udvekslet tanker om vores grønne områder, om legepladser, om affaldssortering og om aktiviteter. Som afslutning på et par hyggelige timer meldte 3 beboere sig til et aktivitetsudvalg. De 3 er: Orla Møller, Hanne Birkefeldt og Helle Jones, og de kan indtil videre kontaktes via bestyrelsen. Vi glæder os til at se endnu flere beboere, når vi byder på kaffe næste gang i begyndelsen af 2018. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen