Nyhedsbrev afdeling 58 februar 2018


Den 05.02. deltog bestyrelsen i et orienteringsmøde for alle afdelinger, der hører under Servicecenter Syd. Det var et udmærket møde, der viste at der overvejende er tilfredshed med omstruktureringen (også fra de afdelinger, der ligger længere væk fra centret og tidligere har haft egen varmemester). For alle afdelinger er der på sigt økonomisk gevinst ved ordningen. Der var dog bred enighed om, at responstiden ved henvendelser fra såvel beboere som bestyrelsesmedlemmer er for lang – i nogle tilfælde meget for lang. Det håber vi blev hørt.

Den 07.02. havde vi igen et hyggeligt kaffemøde med deltagelse af 14 beboere ud over bestyrelsen. Michael indledte mødet med en gennemgang af afdelingens hjemmeside med udgangspunkt i den folder, vi omdelte sammen med nyhedsbrevet for januar. Efterfølgende blev der talt om stort og småt som bestyrelsen arbejder videre med både her og nu og som forslag til beboermødet:

• Der er bestilt en ny opvaskemaskine til fælleshuset.
• Hjertestarteren bliver flyttet ud på muren ved døren til vaskehuset (altså udvendigt på huset)
• Flagstangen, der er en fiberstang bliver rengjort, og der bliver indkøbt en ny vimpel
• Vi har bedt om at der kommer en gennemgang af cykelkældre og –skure med Manillamærker på cykler og barnevogne, der skal bevares.
• Beboere, der mangler brugsanvisning til den nye emhætte, kan få den ved henvendelse til servicecentret.

Aktivitetsudvalget har igen holdt en hyggeaften med kaffe, spil, strikketøj med videre

Der bliver købt nye sandkasser med låg og tilhørende kasser til opbevaring af legetøj. Det skulle gerne både blive pænt og afhjælpe problemer med både rod og dyreefterladenskaber. Til afdelingsmødet i maj laver bestyrelsen et forslag til anvendelse af det resterende beløb, der er afsat til legepladsfornyelse.

Da der er økonomi involveret i opgaven med at få fliser under bord-bænke sættene, afventer dette en beslutning på afdelingsmødet.
Umiddelbart herefter træffes endelig beslutning om bordenes placering i samarbejde med beboerne.

En liste med kontaktoplysninger på gæsteværelserne i afdelingerne 52, 53 og 56 er ophængt i fælleshuset. De er de værelser, vi har mulighed for at leje.

Vi går ud fra, at ordningen med gulv- og trappevask i opgangene fungerer, men vi vil lige gøre opmærksom på, at fliserne i indgangspartierne godt kan tåle at blive vasket. Men vær omhyggelig med at få tørret efter.

Til slut igen (på opfordring fra flere beboere) en opfordring til alle om at hjælpe med at holde vores affaldsøer pæne, ryddelige og fri for rotter eller andre sultne natdyr:

• Sorter efter anvisningerne: 1. papir og pap, 2. plast, glas, metal, 3. restaffald
• Skyl de værste madrester af plastbøtter og metaldåser (ingen makrelsalat)
• Restaffald skal i poser, der lukkes forsvarligt (hent gerne poser i vaskehuset)
• Når den første container er fyldt, så put dit affald i den næste, så LÅGET ALTID KAN VÆRE LUKKET PÅ ALLE BEHOLDERE. Der er altid plads nok i de inderste.
• Storskrald skal til storskraldspladsen ved grænsen mellem os og NødkærVenlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen