Nyhedsbrev afdeling 58, marts 2018

Selv om foråret lader vente på sig i år, er det alligevel en fornøjelse at se, hvordan løgplanterne pibler op af jorden, og snart vil der være gult af påskeliljer langs indkørslen til vores byggeri.

Vore grønne team er i gang med at fælde udgåede træer, så nu kan træer og buske bare springe ud og gøre os i godt humør. Hvis nogen er interesseret i, hvilke træer, der er tale om, kan en plan ses på opslagstavlen i fælleshuset.

Som følge af forårets sene ankomst skubbes årets først gennemgang af haver og opgange fra april til en gang i maj.

Der mangler lige den sidste finpudsning omkring de nye sandkasser. Vi håber både børn og voksne bliver glade for både sandkasser uden dyreefterladenskaber og kasserne til legetøj, som vi kraftigt vil opfordre forældre til at bruge.

Der er lavet aftale med Mortalin Skadedyrsbekæmpelse, hvor vi tidligere har brugt Aarhus Kommunes rottebekæmpelse.

Der vil snarest blive omdelt manillamærker til at sætte på cykler, barnevogne og lignende og den 10. april vil folk fra Servicecenter Syd fjerne genstande uden manillamærke fra vores kældre og cykelskure.

2 bestyrelsesmedlemmer har den 13. marts deltaget i det halvårlige møde med de 3 andre Skådeafdelinger. På disse møder deltager altid servicekoordinator og teamleder fra servicecentret i fælles spisning og første del af mødet.
Denne gang blev der blandt andet orienteret/talt om:
• Maskinparken, hvor vi stadig afventer en økonomisk opgørelse efter salg af overskydende maskiner.
• Vedligeholdelse af grønne områder
• Saltning, hvor konklusionen er, at salt er det bedste eksisterende middel. Det er vigtigt at vi overholder vores forpligtelser som grundejere.
• Den fælles materialeplads vil stå færdig inden sommerferien


Husk et stort kryds i kalenderen den torsdag den 3. maj!
Vi håber at se rigtig mange til årets afdelingsmødemøde.


Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen