Nyhedsbrev januar 2018

Julen er allerede længe siden og vi kom her i Roukær ind i 2018 i god ro og orden. En lille flok beboere hyggede sig nytårsaften i fælleshuset, flot initiativ!

Bestyrelsen havde i december et møde med ledere fra Servicecentret, hvor vi talte om stort og småt. Vi talte om grønne områder og vi gennemgik PV-skemaet for 2017 og 2018. Der arbejdes støt og roligt med opgaver som:
Gennemgang af tagrender, gennemgang af vinduer med henblik på udskiftning af glasbånd og elastiske fuger.
Den nye fælles materialeplads er ved at blive etableret, så vi fremover kan undgå at der ligger bunker med sand eller træflis på P-pladsen ved fælleshuset.
Bestyrelsen og Servicecentret arbejder sammen på plan for renovering/fornyelse af legepladserne.
På mødet talte vi også om serviceviften, der pt er forældet som følge af de administrative og teknologiske ændringer. Der arbejdes centralt i AAB på en ny model.

Vi har ligeledes haft møde med folk fra AAB om mulighederne for at opstille ladestation til el-biler. Pt har ingen i afdelingen en el-bil og ifølge bilbranchen er salget stagneret, men det er jo godt at være forberedt den dag, det bliver aktuelt. Bestyrelsen vil have forslag klar til beboermøde i maj.

Bestyrelsen har udarbejdet en lille folder om AAB’s og vores afdelings hjemmeside. På kaffemødet den 7.2. vil Michael give en kort gennemgang af mulighederne på hjemmesiden.
Folderen er omdelt sammen med dette nyhedsbrev.

Og så er det jo allerede nu, forberedelserne til beboermødet den 3. maj går i gang. Der skal udarbejdes budget og mon ikke også bestyrelsen vil stille med et par forslag til mødet.

Vi håber, mange af jer vil følge den tidligere udsendte invitation og møde op til en kop kaffe og lidt snak om stort og småt onsdag den 7. februar kl. 19-21.
Tilmelding er ikke nødvendigt.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen