Nyhedsbrev oktober 2017

Nyhedsbrev afd. 58, oktober 2017 Efteråret er over os, og muligvis har vi mærket de første frostgrader, når dette læses.
Vi lægger ud med at fortælle, at det første kaffemøde torsdag den 28.september var en stor succes. Udover bestyrelsen deltog 11 beboere og talelysten var stor. Bestyrelsen kunne gå fra mødet med opfordring til fortsat at følge op på vedligeholdelsen af de grønne områder og opfølgning på beslutninger fra afdelingsmødet i maj. Herom vil vi orientere løbende.

Vi vil snarest tage fat på arbejdet med et forslag til forbedring af legepladserne, som er på PV skemaet 2018. Bestyrelsen tilbød at udarbejde en lille folder om AAB’s hjemmeside, suppleret med en halv times gennemgang, som bliver til næste kaffemøde i januar.
Men bedst af alt blev der nedsat et aktivitetsudvalg på 3 personer, der kan kontaktes via Brian, der er deres kontaktperson i bestyrelsen. Det nye udvalg afholder et hyggearrangement den 28.11., og de arbejder på et loppemarked den første week-end i marts 2018. Vi i bestyrelsen glæder os til at invitere til kaffemøde igen til januar.

Så kom affaldssorteringen i gang. Pludselig en dag stod de nye beholdere i affaldsøerne, og så var det jo bare med at gå i gang. Der er ingen planer om et fælles initiativ til beholdere i lejlighederne, bl.a. fordi rigtig mange har fået nye køkkener gennem råderetten, hvorfor der ikke er nogen ensartethed mere. På kaffemødet talte vi om, at vi hver især må prøve os frem og gerne udveksle ideer med naboen. Læs det materiale, vi fik fra kommunen, det er faktisk rigtig godt. Der kan godt være lidt tvivl vedrørende plastikposer, er det kun store poser, eller er det også posen fra en pakke papirlommetørklæder, der ikke må sorteres som plastik?

Af hjemmesiden www.sorter-mer.nu fremgår det, at det er alt blød plast, der skal i restaffald, den oplysning er hermed givet videre. På ovennævnte hjemmeside er der også en lille film, som viser, hvordan affaldet bliver sorteret og pakket, når det er hentet.

Den seneste pudsning af vinduerne i opgangene er kontrolleret og godkendt af driftspersonalet. Som lovet på beboermodet i maj er der på baggrund af de tilbagemeldinger, vi har fået udarbejdet en liste over registrerede husdyr. Listen er afleveret til driftcentret.

Og så glæder vi os til at se mange af vores naboer til julefrokost fredag den 8.12.