Rørrenovering

05.01

Her kan du finde dokumenter, skrivelser og tidsplaner som vedrører den igangværende renovering i afdelingen.

Du kan også se gældende tidsplan ved infotavlen ved toilet- og badevognene.

 Dato Artikler 
 05.01.21  Tidsplan