IT- kursus for beboervalgte

Lukket for tilmelding
Titel:
Digitale værktøjer for beboervalgte
Sted:
AABs mødelokaler, Langelandsgade 50
Dato:
12.okt. 2022 kl. 17:00
Status:
Lukket for tilmelding

Alle interesserede beboervalgte – nyvalgte som erfarne – inviteres til IT-kursus om de tilgængelige og fremtidige digitale værktøjer for beboervalgte i AAB. 

På kurset får du undervisning i følgende temaer:

  • Hvilke programmer skal du kende?
  • Hvordan og til hvad bruger du programmerne?
  • Hvad er fremtidens IT-værktøjer for beboervalgte?
  • Teknisk support til at koble sig på mail, Citrix, Office 365 mm.
  • IT-sikkerhed

Kurset har til formål at introducere dig som beboervalgt til de tilgængelige værktøjer I har til rådighed i afdelingsbestyrelsesarbejdet.

Kurset foregår i AAB administrationens kursuslokaler i Langelandsgade 50 onsdag den 12. oktober 2022 kl. 17.00-20.30. Der serveres en sandwich og forfriskninger til kurset.

Der kan maksimalt deltage 30 beboervalgte på kurset og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen er åben til og med den 10. oktober kl. 12.00.