Åbent-hus i afdeling 100 - Bindesbøll

Kom med indenfor i de helt unikke boliger i vores nye afdeling Bindesbøll i Risskov (det tidligere psykiatriske hospital). Lørdag den 15. juni 2024 i tidsrummet mellem kl. 10-13 åbner vi op for flere lejligheder i bebyggelsen. Her vil der være mulighed for at se forskellige lejlighedstyper med hensyn til størrelser og rumfordeling. Flere af boligerne vil være møbleret, så besøgende kan danne sig et indtryk af, hvordan en lejlighed eventuelt kan indrettes. 

Bebyggelsen er opført i 1852 og både bygningerne og den tilhørende park er fredet. Boligerne er grundigt og nænsomt renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur, alle forsynet med nye moderne køkkener og badeværelser. 

Da byggeriet omfatter mange forskellige typer boliger og da byggeriet endnu ikke er afsluttet, er det et begrænset antal lejligheder vi kan tilbyde interesserede at komme ind og se. 

Interessen for byggeriet har gennem hele processen været stor og mange har efterspurgt huslejepriser, plantegninger og mulighed for at komme ind og kigge. Så vi forventer også et stort fremmøde den 15. juni til åbent-hus. Flere medarbejdere fra AAB vil være til stede og kan besvare spørgsmål fra besøgende.

Du finder os på adressen: Hovedbygningen, Bindesbøll Allé , 8240 Risskov.

Bemærk at der er indgang til hovedbygningen fra parksiden.

Se kort over området her.

Meget begrænset p-pladser
Der er meget få parkeringsmuligheder, da området stadig er en byggeplads og flere områder vil være lukket af. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at komme enten gående, på cykel, med bussen eller letbanen. 

Bybus nr. 17 (mod Studstrup) standser ved stoppestedet Bækkelundsvej/Skovagervej. Derfra skal man gå ned ad Bindesbøll Allé.

Letbane L1 (mod Grenå) standser ved stoppestedet Risskov Strandpark, lige nedenfor bebyggelsen og hospitalsparken.

Det er fotograf Jørgen Diwall, som har fotograferet og Mariann Johannesen (m15), som har indrettet lejlighederne.