Tips til din affaldssortering

Den nye affaldssortering kræver plads. I de fleste hjem har der sikkert kun været én affaldsbeholder og det var under vasken i køkkenent. Nu skal der mange beholdere til for at sortere affaldet rigtig og det kan naturligvis give pladsproblemer hos de fleste. 

Plads er nemlig en af de vigtigste faktorer for, at din affaldssortering fungerer. Det kan stadig godt lade sig gøre selvom du bor småt eller ikke på forhånd har et affaldssystem indbygget i dit køkken. Det gælder om at tænke lidt kreativt og få overblik over mulighederne, når pladsen er trang. Generelt er det en god idé at følge disse råd:

  1. Beholderne skal være let at fylde i og tømme. Undgå at stille beholderne oven på hinanden.
  2. Hav en beholder til hver slags affald og er tydeligt inddelt. Sæt labels på beholderne, så du ikke er i tvivl om, hvor affaldet skal i.
  3. Tøm al emballage, inden du smider det ud, og klem det godt sammen, så det fylder mindst muligt. Fx fylder en mælkekarton langt mindre, når luften er taget ud af den, og den er klemt sammen.
  4. Beholderen skal have den rigtige størrelse. Det vil sige større beholdere til det affald du har mest af og mindre beholdere til det affald, du ikke har meget af.
  5. Beholderen er placeret tæt på der, hvor du står med affaldet, så du ikke skal bruge tid på at gå hen med affaldet.

Har du ikke plads til alle beholdere i skabet under vasken, får du her nogle tips til, hvordan du kan gøre det på en anden måde:

  • Stil spande med låg på gulvet i et hjørne af køkkenet.
  • Brug indkøbsnet eller kraftige indkøbsposer som fx. kan hæges på knager i køkkenet, bryggerset eller entréen.
  • Hæng skoskabe på væggen og brug dem til fx. glas, metal, plast, papir og pap.
  • Stil små kasser til affald under bænken i entréen
  • Ryd en udtræksskuffe i køkkenet og sæt affaldsbeholdere i skuffen. 

Se i øvrigt flere gode råd og tips på Videnscenter Bolius hjemmeside eller på Kredsløbs hjemmeside.