Den kollektive råderet sættes på pause

Mulighederne for at modernisere køkken og bad ved hjælp af den kollektive råderet (huslejefinansieret) er for en periode sat på pause!

AABs organisationsbestyrelse har besluttet, at mulighederne for at få moderniseret køkken, badeværelse og i visse afdelinger også bryggers via den kollektive råderet (huslejefinansieret modernisering), er sat på pause og foreløbig til den 31. december 2023. 

Når et køkken moderniseres via kollektiv råderet, betyder det, at boligafdelingen låner de penge, som det nye køkken koster, af en fælles AAB-kasse. Mange andre boligorganisationer låner pengene af banker i stedet. I AAB har denne praksis betydet, at renten for udlånet af disse penge kommer afdelingens økonomi til gode, i stedet for at bankerne tjener på udlånet. Det synes vi, er god og sund fornuft! 

Denne praksis er dog under pres i dag, da renteudviklingen i øjeblikket er ufordelagtig for AAB’s fælles midler. Som renteudviklingen er nu, kan vi derfor ikke fortsætte med at låne penge ud til moderniseringer af køkken, badeværelse og bryggers til afdelingerne. I 2022 har den fælles AAB-kasse udlånt alene for lidt over 9 mio. kr. til afdelingerne - fordelt på 128 moderniseringssager.

Derfor er det nødvendigt at sætte den kollektive råderet på pause i foreløbigt 6 måneder for at give tid til at finde en ny model for moderniseringer via kollektiv råderet til gavn for hele AAB – vores fælles økonomi og vores boligkvalitet.

Vi er naturligvis opmærksomme på, at denne beslutning får stor indvirkning på dine muligheder som beboer for at modernisere din bolig. Derfor vil vi gerne understrege, at det fortsat er muligt at benytte sig af egenfinansieret råderet til at modernisere sin bolig – herunder køkken, badeværelse og bryggers.

Med denne ordning har beboeren selv pengene op af egen lomme eller finder selv en anden finansieringsmulighed. Forbedringer efter denne ordning godtgøres inden for moderniseringens levetid. Du kan læse mere om egenfinansieret råderet her.

Har du spørgsmål til indholdet i denne mail, er du velkommen til  kontakte dit Servicecenter.