Elpriserne stiger

AAB indkøber strøm på en såkaldt puljeaftale med EnergiDanmark. I praksis betyder det, at EnergiDanmark køber strøm ind til AAB over en årrække, altså inden vi faktisk skal benytte den. F.eks. er den strøm som vi bruger i 2022 købt i 2018-2021. Dette betyder i praksis, at vi er langt mindre udsatte for pludselige udsving i prisen, som dem markedet har oplevet i år. Egentligt er aftalen ikke en spareøvelse, men en strategisk beslutning om at kunne ”sove trygt om natten”.

Ingen havde forestillet sig, at den skulle kunne udmønte sig i så helt ekstreme besparelser, som vi ser nu.

Udregning og sammenligning af elpris er enormt kompliceret, både da der kan købes el på adskillige måder, og fordi den samlede pris består af så mange forskellige elementer, der kan variere. Der er mange af disse elementer, som vi ikke kan fastlåse på forhånd.
Det vigtigste element i øjeblikket, er dog uden sammenligning ”den rene elpris”, altså uden hensyntagen til alle mulige afgifter. Det er denne pris, der er dækket af puljeaftalen og som er eksploderet i 2022.

Prisen vi betaler for ”den rene” el, er i hele 2022 på 43 øre pr. kWh. Dette er gældende for alt forbrug i hele døgnet og hele året. Det er denne pris, der ellers ligger på kr. 2,00 til 6,00 pr. kWh. i øjeblikket. Der er altså tale om en meget stor besparelse, både på alt vores fællesforbrug og for de af vores beboere der er så heldige, at deres private forbrug bliver dækket af aftalen.

På nuværende tidspunkt ser det ud til at prisen i 2023 bliver noget højere på aftalen. Vi må nok regne med at den stiger i omegnen af en krone pr. kWh, hvilket dog stadig er væsentligt under de aktuelle priser på det frie marked. Dog må vi forvente, at vi på et tidspunkt kommer til at betale mere på puljeaftalen pr. kWh, end den frie dagspris. Det er dog usandsynligt, at denne merpris, kommer til at være i nærheden af de beløb vi har sparet i 2022 og må forvente at spare i 2023.

Vi har varslet en stigning på beboernes aconto beløb til el på 50%, da dette på tidspunktet for varslingen så ud til at være passende. Der er så efterfølgende sket det, at folketinget har besluttet at nedsætte elafgiften ganske betydelig, hvilket i stor grad vil kunne gøre det op for den prisstigning, som vi oplever på puljeaftalen. Der er dog stadig nogen usikkerhed omkring, hvor den endelige pris ender på aftalen.

Vi følger selvfølgelig udviklingen og skrider til handling, hvis det skulle vise sig at vi opkræver helt skævt.

Med puljeaftalen med EnergiDanmark er prisen for el altså den samme hele døgnet. Så vil du mindske din elregning, kan det kun ske ved, at du begrænser dit elforbrug!

Hvem er med i puljeaftalen?

Al strøm i fællesarealer er omfattet puljeaftalen i alle afdelinger i AAB. Det vil sige trappeopgange, elevatorer, belysning i vaskerier og udendørs belysning.

Herudover er de boligafdelinger som AAB laver el-regnskab for; det vil sige de boligafdelinger, hvor beboerne betaler aconto til el til AAB. Det drejer sig om nedenstående afdelinger:

Afdeling 08 Marselisgården (kun det tidl. afd. 45)

Afdeling 14 Rytterparken

Afdeling 15 Skovvangsparken

Afdeling 25 Klostervangen

Afdeling 29 Højhus Langenæs

Afdeling 30 Frydenlund

Afdeling 34 Mølleparken

Afdeling 37 Herredsvang

Afdeling 52 Skådeparken (ungdomsboliger)

Afdeling 53 Bushøjen (ungdomsboliger)

Afdeling 56 Nøddeskrænten (ungdomsboliger)

Afdeling 61 Skovkollegiet

Afdeling 64 Ved skoven

Afdeling 65 Æblelunden*

(*) Afdeling 65 Æblelunden opvarmes lejemålene via el, så der vil også blive varslet en stigning på a/c varme, men der varsles stigningen separat inden 31/12 2022.

Puljeaftalen med EnergiDanmark har eksisteret siden 1. januar 2004 og det har vist sig at være en god forretning. Nedenfor ses en oversigt over, hvor meget besparelsen har været de seneste 10 år:

ÅR

Besparelse i Kr.

(forbrug 10 Gwh)

ÅR

Besparelse i Kr.

(forbrug 10 Gwh)

2012

-138.000

2018

2.004.200

2013

320.000

2019

134590

2014

39.500

2020

243.300

2015

109.000

2021

4.200.800

2016

-370.000

2022

11.930.000

2017

789.900