Følgegruppen på besøg i afd. 100 - Bindesbøll

Med jævne mellemrum inviteres følgegruppen til projektet på besøg i byggeriet. Dels for at gøre status, - hvor langt er vi nået, og hvad er næste skridt. Det er altid spændende at komme med på disse besøg, for hver gang er fremdriften i renoveringen og forandringerne til at få øje på. Men inden man får lov til at komme med indenfor, skal alle iføres gule veste og sikkerhedssko. Det er Svend Nielsen, der som projektleder viser os rundt.

Miljøsaneringen er nu overstået og de fleste steder står gangene og rummene nøgne og skrællet fri for væg- og loftsbeklædning, så man kan se helt ind til det oprindelige murværk, som flere steder er opført i bindingsværk.

Det betyder, at det tidligere hospitals- og institutionspræg alle bygningerne havde over sig indvendigt, nu mere eller mindre er fjernet, og man kan så småt begynde at ane, hvordan nogle enkelte boliger tager form flere steder. Det har været et kæmpe puslespil at få den kabale til at gå op, når hele projektet bl.a. har været underlagt Slots- og Kulturstyrelsens stringente krav som fredet- og bevaringsværdige bygninger. Cirka halvdelen af bygningerne er fredede; - hovedbygningen og halvdelen af længerne er fredede, mens den resterende del er bevaringsværdige.

Der er på nuværende tidspunkt. ca. 100 håndværkere i gang med renoveringen fordelt på nedbrydere, tømrere, murere, malere, VVSér, elektrikere, smede, jord- og kloakentreprenører o.m.a.

Tre prøvelejligheder i forskellige størrelser er opført og forsynet med nye køkkener, gulve og badeværelser, og det giver en god fornemmelse af, hvordan nogle af de færdige boliger kommer til at tage sig ud – både størrelsesmæssigt og indretningsmæssigt. De mindste bliver omkring 35 m2 og de største 115 m2.

231 boliger skal i alt opføres og tidsplanen for en samlet afslutning og aflevering af projektet er sat til 1. oktober 2024.

Følgegruppen består at en række medarbejdere, som repræsenterer forskellige faggrupper i AAB.