Giroindbetalingskort leveres fremover til din e-Boks

Fra 1. juli 2024 fremsendes giroindbetalingskort til din e-Boks. Du vil altså ikke længere modtage det med almindelig post, med undtagelse af de beboere som er fritaget for digital post. Hos dem kommer girokortet fortsat med posten.

Er din huslejeindebetaling tilmeldt Betalingsservice er der ingen ændringer. Det vil fungere helt som hidtil og du skal ikke foretage dig noget.

Ændringen er et led i AABs bæredygtigheds tiltag, for at minimere ressourcespild. Samtidig er det en bedre service til dig, da post via e-Boks er mere stabil og sikker.