Ny direktør i AAB

1. januar 2023 overtager Morten Homann direktørrollen i AAB Aarhus.

Morten Homann kommer fra Boligkontoret Aarhus, hvor han i 11 år har fungeret som direktør.

Morten Homann er uddannet cand.scient.pol. og har en MBA fra University of Leicester. Han er 48 år og tidligere bl.a. været skattechef i SEGES og medlem af Folketinget.

”Morten Homann er en kendt mand i den almene boligsektor i Aarhus. I AAB kender vi Morten fra samarbejdet om den aarhusianske fælles udlejningsportal AARHUSbolig og fra det boligpolitiske arbejde i BL – Danmarks Almene Boliger, hvor han netop er tiltrådt som formand for 5. kreds”, siger bestyrelsesformand Dan Christensen.

32 ansøgere stillede deres kandidatur til rådighed. ”Vi valgte otte ud og endte med at have tre med i anden samtalerunde. Vi håbede på mange kvalificerede ansøgere, og vi var heldige. Vi havde et stærkt kandidatfelt og er meget glade for, at vi som en enig organisationsbestyrelse nu står sammen om at bakke op om den bedste”, siger Dan Christensen.

AAB ser ind i en fremtid med daglig drift af ca. 9.000 lejemål, mange renoveringsopgaver, projekter og byggerier, men også med udvikling af en strategi, hvor der sættes særligt fokus på en styrkelse af beboerdemokratiet i AAB.

”Vi søgte en leder med politisk tæft, format, strategisk erfaring og stærke kommunikationsegenskaber. Det er vi helt sikre på, at vi har fået med ansættelsen af Morten. Han skal give os noget nyt at arbejde med og geare organisationen og bestyrelsen til fremtiden. Måske ikke for de næste 100 år - men forhåbentlig i mange år” tilføjer Dan Christensen.

”AAB ønsker Morten stort tillykke og jeg tror, jeg taler på alles vegne i AAB, når jeg siger, at vi glæder os til samarbejdet og til 1. januar. Allerede nu kan vi afsløre et af hans mange fortrin. Ifølge ham selv er han nemlig århusianer med stort Å,” slutter Dan Christensen.