Nye titler til medarbejderne i driften

I efteråret skete der justeringer i driftsorganisationen, som blandt andet betød at én stillingsbetegnelse udgik, mens andre blev udvidet og gav nye opgaver og mere ansvar.

Men hvad ligger der egentlig bag de forskellige stillingsbetegnelser i driften? Hvad betyder det at være bygningsansvarlig? Hvilke opgaver og ansvar har man? Og hvad laver en servicekoordinator?

Vi har lavet et overblik over de forskellige stillingsbetegnelser og hvad de indeholder af opgaver og ansvar: ​

Stillingsbetegnelse

Ansvar og opgaver​

Serviceleder

Servicelederen, som også fungerer som økonomiansvarlig, har det overordnede ledelsesansvar for personale og drift af servicecenteret. Servicelederen fungerer ligeledes som bindeled mellem udførende personale i driften og driftsledelsen. Vedkommende har også den primære kontakt og mødedeltagelse med afdelingsbestyrelserne.

Bygningsansvarlig

Den bygningsansvarlige leder, planlægger og fordeler daglige opgaver i afdelingen. Og fører tilsyn med bygningernes og anlæggenes daglige og driftsmæssige stand samt tilsyn med arbejde udført af eksterne håndværkere.

Servicekoordinator

Servicekoordinatoren fører tilsyn med og kvalitetssikring af arbejder i afdelingen og har ansvar for opdatering af afdelingers vedligeholdelsesplan og bygningskort. Servicekoordinatoren varetager også råderets-, skimmel- og forsikringssager.

Serviceassistent

Serviceassisten håndterer personlige- og telefoniske henvendelser samt e-mails til servicecenteret. Serviceassistenten udsender varslinger og SMS´er til beboerne og varetager henvendelser vedrørende parkering, vaskekort og nøglebrikker. Derudover behandler serviceassistenten forløbet i forbindelse med syn.