Organisationsbestyrelsen på besøg i Bindesbøll

Organisationsbestyrelsen på besøg i afd. 100 – Bindesbøll

Den indvendige miljøsanering af bygningerne er nu overstået, og dermed er det hospitalsprægede udtryk inde i bygningerne forsvundet. Det er blevet lidt nemmere at forestille sig, hvordan de kommende lejligheder kommer til at tage sig ud. Organisationsbestyrelsen kom på besøg og blev vist rundt i bygningerne og de tre prøvelejligheder, som allerede er opført. 60% af byggeriet er fredet og de resterende 40% bevaringsværdige. Det betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen skal indover rigtig mange beslutninger i forbindelse med renoveringen, og derfor er projektet mere tidskrævende end almindelige renoverings projekter.

Det var de to projektledere som har stået i spidsen for renoveringen, der viste rundt i de lange gange.

Lejlighederne bliver unikke, højloftede – ca. 3,5 meter – med store palævinduer, og rummene bliver i meget forskellige proportioner. Der opføres 231 lejligheder, hvor ikke to er ens på et samlet etageareal på ca. 18.500m2

Fra 2024 vil det være muligt for interesserede, at skrive sig på ventelisten til boligerne.