Prisstigning på varmen i Aarhus

Kredsløb har varslet en ganske betydelig stigning i prisen på varme i deres forsyningsområde. Derfor har vi været nødsaget til at regulere på aconto opkrævninger fra 1. januar 2024 og frem.

Det gælder alle boligafdelinger i Aarhus Kommune, undtaget afd. 65 - Æblelunden. 

Læs mere her.