Vi har spurgt beboerne

I maj 2023 blev der foretaget en beboerundersøgelse i 28 vilkårlige boligafdelinger.

Formålet med undersøgelsen var at tage temperaturen på beboernes tilfredshed med kommunikationen med AAB generelt; hvilke kanaler til kommunikation der oftest anvendes, hvad henvendelserne drejer sig om og endelig beboernes tilfredshed med svartid og løsning af opgaverne.

I alt har 661 beboere (63% kvinder og 34% mænd) besvaret spørgeundersøgelsen. De fleste besvarelser er foretaget af beboere i aldersgruppen 46-65 år (41%), og den næststørste gruppe er beboere over 65 år (22%).

 Kommunikation
85% af deltagerne er enige eller meget enige i, at det er nemt at få fat i AAB, når man de brug for hjælp. Den hyppigste kontaktform er telefonen (42%) og den næst hyppigste beboerapp’en med 24%. Dernæst mails med 20%. Kun meget få tager altså personlig kontakt til en AAB-medarbejder.

Overordnet betragtet er langt hovedparten af de adspurgte tilfredse med kommunikationen med AAB. Den opleves som både åben og hjælpsom. Det er 82% enig eller meget enig til. Beboerne oplever også, at det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere, at kontakten bærer præg af professionalisme og faglighed og at den skriftlige kommunikation via mails, informationsskrivelser og websider er nemme at forstå. I gennemsnit henvender beboerne sig til AAB 2-3 gange på et år.

Drift 
Der er en udpræget tilfredshed med servicecenterets åbningstid, idet 68% svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Det gælder også for den service, der bliver ydet, når beboeren har rekvireret hjælp. 77% svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, ligesom undersøgelsen viser, at beboerne oplever, at aftaler med AAB’s driftspersonale bliver overholdt, og at kvaliteten af arbejdet er i orden. Faktisk svarer ingen, at aftaler ikke bliver overholdt. Det samme gælder i de tilfælde, hvor der rekvireres eksterne håndværkere - her er tilfredsheden også god.

Henvendelserne til servicecenteret er mangeartede og spænder fra reparation af dør, problemer med toilet, udskiftning af vindue til manglende nøglebrik.

Når beboere henvender sig til AAB med spørgsmål eller for at få hjælp, er der stor tilfredshed med svartiden. 83% svarer, at de er tilfreds eller meget tilfreds med svartiden. Det samme gælder tilfredsheden med den hjælp beboeren modtager ved henvendelser til AAB, hvor 76% svarer tilfreds eller meget tilfreds. Kun få har givet udtryk for utilfredshed. Utilfredsheden skyldes, at beboeren ikke oplever, at det problem henvendelsen drejede sig om, er løst endnu, lang kø i telefonen eller lang ventetid på håndværker.

At der er overvejende stor tilfredshed med kommunikationen og den service, beboerne får i AAB, afspejles sandsynligvis også ved, at ikke færre end 64% af de adspurgte har boet i AAB i mere end 5 år.