Rådgivning og regler

BL's guide til regelgrundlaget for beboerdemokratiet

Almene boliger er styret af et væld af love og regler. Det kan være svært at få overblik over dem alle, men BL - Danmarks almene Boliger har samlet det vigtigste, der er værd at vide som beboerdemokrat. Nedenfor finder du links til emner og inspiration, der kan have relevans for dig i det beboerdemokratiske arbejde.

Love og regler Her kan du finde de to hovedlove – almenboligloven og almenlejeloven – og de vigtigste af de mange bekendtgørelser og vejledninger, der knytter sig til dem. 
Hvem bestemmer hvad? Her kan du enkelt finde overblik over den lovbestemte beboerdemokratiske struktur i organisationer som AAB, der er en almen boligorganisation med boligafdelinger. Du kan også læse mere om roller og beføjelser for øverste myndighed (repræsentantskabet), organisationsbestyrelsen, afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. 
Om afdelingsbestyrelsens opgaver Her kan du finde meget mere information om afdelingsbestyrelsen og om, hvilke opgaver afdelingsbestyrelsen skal tage sig af, hvilke den kan tage sig af, og hvilke opgaver der slet ikke hører til afdelingsbestyrelsen. Der er også tips og gode råd til praktisk arbejde og til at dygtiggøre sig meget mere i den vigtige rolle som afdelingsbestyrelsesmedlem. 
Afdelingsbestyrelsens værktøjskasse I afdelingsbestyrelsens værktøjskasse finder du ideer og inspiration samt et debatspil for jer, der vil udvikle arbejdet i afdelingsbestyrelsen på helt nye måder.