Storskrald

Hvordan du skal håndtere dit storskrald, afhænger af hvilken afdeling du bor i. Nogle boligafdelinger har deres egen storskraldsstation, hvor du som beboer kan aflevere dit storskrald. Her sorterer varmemesteren det og sørger for afhentning.

Som regel skal beboere i boligafdelinger, som ligger indenfor Ringgaden selv samle og sortere deres storskrald og bestille afhentning på Kredsløbs hjemmeside. Afhentning af storskrald er gratis.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din afdeling har en storskraldsstation, eller om du selv skal sortere og sørge for afhentning af storskrald, skal du kontakte det servicecenter, der hører til den afdeling, du bor i.

Dog er der nogle helt overordnede retningslinjer for håndtering af storskrald.

Storskrald er affald, der ikke kan eller må kasseres i beholderen til restaffald.

Sorter i klare sække
Læg hver type affald i en klar plastpose eller plastsæk, bundet med en knude eller snor. Affald i papkasser, bæreposer og sorte sække tages ikke med.

Særligt om pap, cykler og gulvtæpper
Pap skal være foldet og bundtet. Cykler skal mærkes med ”storskrald”.
Gulvtæpper, max. 1,5 m, skal rulles sammen og have snor om.

Affald, som ikke er omfattet af storskraldsordningen

  • bygge- og anlægsaffald, sanitet og køkkenelementer
  • døre og vinduer
  • haveaffald
  • skarpe genstande
  • husholdningskemikalier og bekæmpelsesmidler
  • lysstofrør og energisparepærer
  • medicinrester - skal afleveres på apoteket
  • småt brændbart skal i dagrenovationsbeholderen
  • træpaller

Denne type affald skal du aflevere på en genbrugsstation.