Hvilke boligafdelinger er ikke tilmeldt AABs falckordning

Størsteparten af AAB's boligafdelinger er tilmeldt AAB's Falck-ordning.

Nedenstående boligafdelinger er imidlertid ikke tilmeldt.

  • Afdeling 11 - Riisvangen I
  • Afdeling 12 - Riisvangen II
  • Afdeling 17 - Vorrevangen I
  • Afdeling 19 - Vorrevangsparken
  • Afdeling 31 - Postgården
  • Afdeling 56 - Nøddeskrænten
  • Afdeling 61 - Skovkollegiet
  • Afdeling 66 - Skæring Bæk
  • Afdeling 67 - Risskov Brynet