AAB's Falck-ordning

Størsteparten af AAB's boligafdelinger er tilmeldt AAB's Falck-ordning.

Nedenstående boligafdelinger er imidlertid ikke tilmeldt. 

  • Afdeling 11 - Riisvangen I
  • Afdeling 12 - Riisvangen II
  • Afdeling 17 - Vorrevangen I
  • Afdeling 19 - Vorrevangsparken
  • Afdeling 23 - Kridthøjparken
  • Afdeling 31 - Postgården
  • Afdeling 56 - Nøddeskrænten
  • Afdeling 61 - Skovkollegiet
  • Afdeling 66 - Skæring Bæk
  • Afdeling 67 - Risskov Brynet

Vær opmærksom på at hvis din bolig afdeling ikke er tilmeldt AABs Falck-ordning, så skal du selv betale, hvis du har låst dig ude og bestiller en låsesmed.