Klager

Når man bor tæt sammen, kan det næsten ikke undgås at der opstår smågnidninger. Vi opfordrer til at du taler med din nabo før du klager. De fleste gange vil en venlig samtale kunne løse problemerne.

Hvis du vil klage over en nabo, skal klagen være skriftlig og du skal sende den til vores hovedkontor. Du kan både sende din klage pr. mail  til: bolig@aabnet.dk.

Du kan altid vælge at sende din klage direkte i beboerklagenævnet. Det koster 139 kr. (2013) at få en sag optaget i beboerklagenævnet.

Hvis du vil klage over din forbrugsopgørelse, lejlighedssyn eller andet som har med din bolig gøre, så kan du sende din klage pr. mail til: bolig@aabnet.dk.

En klagesag kan efter sagsbehandling i AAB gå videre til enten

  • Beboerklagenævnet
  • Boligretten

AABs juridiske afdeling har telefontid mandag - torsdag ml. kl. 13-15, og fredag ml. kl. 10-12.