Boligsocial børn- og unge koordinator

Navn: Miguel Romero Mikkelsen

Uddannelse: antropolog og ph.d i folkesundhed.

Ansat: 1. juni 2009

Mit primære arbejde består i at skabe bedre trivsel for børn og unge i Herredsvang. Og det kan gøres på mange måder og ting tager tid.

Vi har haft stor succes med at lave en unge-café, hvor der hver uge laves et arrangement for unge med forskelligt indhold. Det overordnede mål er, at øge de unges motivation i retning af job og uddannelse og styrke deres sociale og kulturelle kompetencer.

En unge-café kan f.eks. være besøg af politiet, som kommer og fortæller om deres arbejde; et ungdomspolitisk debatmøde, hvor forskellige politikere kommer forbi og debatterer et aktuelt emne eller en uddannelsesaften, hvor unge under uddannelse fortæller om lige netop deres uddannelse.

Den største udfordring i mit job:

Det er at skabe interesse for frivillighed blandt de unge i området, og motivere dem til fortsat at lave frivilligt arbejde.

Sådan bruger jeg min uddannelse i mit job:

Jeg synes, jeg bruger min uddannelse på mange måder i jobbet. Ikke mindst metodisk, hvor jeg i vidt omfang gør brug af deltagerobservation på den måde, at jeg går ud og banker på folks døre og inviterer mig selv på kaffe. Det virker super godt, fordi jeg på den måde lærer familierne bedre at kende end hvis møderne altid foregår her på mit kontor.

En anden ting jeg har med mig fra min uddannelse, er en stor kulturel viden som er meget brugbar, når man arbejder som boligsocial medarbejder i et område som Herredsvang, hvor 62 forskellige nationaliteter er repræsenteret.