Servicekoordinator

Navn: Morten Christensen

Stilling: Servicekoordinator

Ansat: 1. marts 2017

For Morten starter en typisk arbejdsdag allerede dagen før. Kalenderen for næste dag bliver tjekket, så han er forberedt på, hvad dagen bringer, når han møder ind kl. 7.30. Dagen starter med at læse og besvare mails.

Morten har ansvar for PV opgaver, godkendelse af råderetssager, indhentning af tilbud fra håndværkere,  forsikringssager f.eks. ved vand- og brandskader, skimmelsvamp og indeklima, forberede førsyn o.m.a. Han har tilsyn med 16 boligafdelinger, så der er nok at se til. En arbejdsopgave kan også være at undersøge ting for afdelingsbestyrelsen, hvis den har et ønske om at få lavet nogle ting. ”Så er det min opgave at undersøge mulighederne og indhente tilbud, og så vende det med afdelingsbestyrelsen”, fortæller Morten.

Han kommer fra en lang karriere i skadeservicebranchen, hvor han besigtigede brandskader, skimmelsvampeangreb o.lign.”Jeg har altid set mig selv indenfor en boligorganisation, og jobbet er meget anderledes end det jeg lavede før. Jeg glæder mig bl.a. meget til markvandring, hvor man går en tur i afdelingen sammen med afdelingsbestyrelsen og kigger på om der er noget, der skal laves. Såkaldte PV opgaver. Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen er spændende, og det er vigtigt at få en god dialog om tingene.”

Ikke alle dage er ens for Morten, og en dag skiller sig særligt ud. Det var den morgen i november, hvor synet af massiv røg mødte ham, da han mødte ind på Servicecenteret. Der var af ukendte årsager opstået brand i et skur i en af haverne i Trillegården. Seks lejemål blev ramt af branden, heraf fire alvorligt og en bolig udbrændte totalt. ”Min rolle var den morgen at hjælpe så godt jeg kunne, snakke med beboerne og brandvæsenets indsatsleder og sørge for afdækning osv. Senere selvfølgelig at få fat i forsikringen og hjælpe med genhusning af de berørte beboere”.