Persondata

Den nye persondataforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018.

Det betyder en række krav til behandling af personoplysninger. I forbindelse med udlejning af boliger er det nødvendigt, at indsamle, opbevare, behandle og udveksle persondata om vores beboere. Formålet med at behandle oplysninger om vores beboere er, at administrere det konkrete lejemål bl.a. i form af huslejeopkrævning, udarbejdelse af forbrugsregnskaber mv.

Du kan læse med om persondata og behandlingen heraf på datatilsynets hjemmeside http://www.datatilsynet.dk