Årets repræsentantskabsweekend

Programmet lagde op til en afvekslende og aktiv weekend med skiftende faglige og kompetente oplægsholdere. Temaet var AABs strategi: Èt AAB – styrkelse af samarbejde og fællesskab, som formændene ved en række tidligere workshops allerede havde arbejdet med. Nu var hele repræsentantskabet inviteret med, og denne weekend adskilte sig fra tidligere repræsentantskabsweekender ved, at en række medarbejdere også var inviteret med og skulle deltage aktivt i debatterne og de forskellige workshops.

Mediator Anne Buhl faciliterede deltagerne igennem lørdagens program, som vekslede mellem oplæg, workshops, debatter i mindre grupper og samtaleøvelser. 

Billede 1: Organisationsformand Dan Christensen byder velkommen
Billede 2: Mediator Anne Buhl samler inputs fra arbejdsgrupperne
Billede 3: Der blev arbejdet og debatteret livligt i arbejdsgrupperne

To af hjørnestenene i strategiarbejdet er bedre kommunikation og styrkelse af beboerdemokratiet, og de to emner var således også på dagsordenen denne weekend. Diskussionerne kom bl.a. omkring hvad er dårlig og god kommunikation med fokus på mailkorrespondance. 

Konsulent Søren Madsen fra BL synliggjorde hvilke rammer, roller og kompetencer helholdsvis beboerdemorater og ansatte i boligorganisationen har. 

Søndag holdt tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic oplæg om brobygning og dialogkaffe - hvordan møder du et andet menneske?

Som et overraskelsesindlæg lagde AABs nye direktør, Morten Homann vejen forbi og blev præsenteret for repræsentantskabet. Morten tiltræder stillingen 1. januar 2023.

#strategi #repræsentantskab #beboerdemokrati #AnneBuhl #SørenMadsen #ÖzlemCekic # BL #medarbejderinddragelse #fællesskab #samarbejde

Billede 1: Konsulent Søren Madsen (BL)
Billede 2: Deltagerne arbejder i mindre grupper
Billede 3: "Ordsky" - hvilke forventninger har deltagerne til dagens program
Billede 4: Tidl. folketingsmedlem Özlem Cekic