Kom indenfor - her bor vi...

Fotos: Jørgen Diswal

Vi har besøgt fem familier, som alle har boet i Klostervangen under Helhedsplanens renovering. Nu er Helhedsplanen så godt som afsluttet; håndværkerne er væk, flyttekasserne pakket ud, de nye altaner taget i brug og p-pladserne er igen fyldt med beboernes biler. De som har været genhuset under projektet, som ønskede at vende tilbage til boligen, er flyttet hjem igen. Det var tid til at kigge forbi.

Besøgene har udmøntet sig i en billedreportage. Idéen var gennem billeder at vise, hvor forskelligt en bolig kan indrettes, når rammerne ligger meget fast. Klostervangen er som bekendt opført i beton, og derfor har man ikke mulighed for selv at lave store forandringer inde i lejligheden, som fx at sammenlægge to værelser til ét større o.lign.

To rum i boligen har primært haft vores fokus; nemlig køkkenet og dagligstuen.  Det er begge rum, der for de flestes beboers vedkommende bliver brugt til samme formål, nemlig madlavning og samlingssted for måltider, og ophold for husstandens beboere og gæster. Flere af dem vi har besøgt, har fået lavet nye køkkener gennem råderetten (LINK) Andre har valgt at bevare det oprindelige køkken fra 1960érne, som er opført med teaktræs køkkenlåger og formstøbte stålkøkkenborde, og som i dag fremstår i moderne retrostil.

I flere af de boliger vi har besøgt, har Helhedsplanen udover de planlagte forbedringer for hele Klostervangen, også afstedkommet individuelle forbedringer. I en lejlighed har familien fx fået et gavlvindue i køkkenet, som giver et langt view ind over midtbyen. En anden har fået etableret en lille træterrasse med trappe, som giver direkte adgang til afdelingens grønne områder. Og en tredje, hvis bolig nu er omdannet til en tilgængelighedsbolig, har fået gennemrenoveret lejligheden med nyt køkken, nyt bad og et ekstra værelse.

Helhedsplanen

I 2017 tog helhedsplanen i Klostervangen sin spæde begyndelse med først med informationsmøder og workshops med beboerne. Siden begyndte selve renoveringsarbejdet at gå i gang. Og det har været en turbulent tid for beboerne med nedpakning af værelser, byggestøj, håndværkere ind og ud af lejligheden o.m.a. Nogle beboere blev genhuset i andre boliger under renoveringen. Det gjaldt specielt for de beboere, som boede i lejligheder, der skulle omdannes til tilgængelighedsboliger. Alle beboere som har været genhuset og som ønskede at vende tilbage til Klostervangen, er nu tilbage igen i egen bolig.

Faktaboks om Klostervangen

Afdelingen består af to boligblokke opført i tidsrummet 1964-71. Den ene boligblok har 12 etager den anden boligblok 16 etager. Der er i alt 380 boliger: 10 1-rums; 130 2-rums; 136 3-rum og 104 4-rums. Derudover råder afdelingen også over 142 garager og et nyistandsat beboerhus.

Helhedsplanen omfattede bl.a. nye facader, omdanne åbne altaner til lukkede, ny ventilation i bygningerne, bedre brandsikring, renovering af opgange og nye faldstammer.

Huslejestigningen efter Helhedsplanens renovering er i gennemsnit ca. 1300, - kr. pr. måned. Dog højere for tilgængelighedsboligerne.