Afd. 75 - Havnen, 10 års jubilæum

I april 2007 kunne AAB fejre, at vi havde fået byggetilladelse til at opføre almene boliger på den nye bydel - Aarhus Ø. Det var stort og fik også politisk bevågenhed fra Rådhuset og andre almene boligorganisationer i byen.

Både Organisationsbestyrelsen og chefgruppen besøgte området, hvor der på daværende tidspunkt ikke var ret meget byggeri i gang eller opført derude.

Da dagen i november 2010, hvor første spadestik til byggeriet skulle tages, forløb heller ikke uden stor eksponering. Her deltog bl.a. borgmesteren, byrådsmedlemmer, direktører fra andre boligorganisationer og flere af byens erhvervsspidser.

Afdeling 75 - Havnen er en del af Light House konsortitet, som først nu i 2022 er ved at være fuldt opført. Afd. 75 - Havnen udgør "G" i Light House.

Byggeriet tog hurtig fart og allerede i april 2012 kunne man fejre rejsegilde. 

Da byggeriet var tæt på at stå færdigt i august 2012, blev der arrangeret et stort åbent-hus arrangement, hvor både nuværende beboere i AAB og andre interesserede kunne bese byggeriet. Ikke alle 54 lejligheder blev åbent op til arrangementet, men interesserede havde mulighed for at komme ind og se de forskellige lejlighedstyper.

Og der var overvældende mange interesserede i at lægge vejen forbi, så køen  var lang. 

  

I dag er AABs bygning ("G" i Light House) omgivet af mange og i nogle tilfælde særdeleshed høje bygninger. Hvor afdeling 75 - Havnen tidligere lå som den yderste bygning på pieren, har den i dag fået følgeskab af den sidste del af Light House bebyggelsen, nemlig "H" og "T". "T" er den 140 meter høje bygning, som indeholder både erhverv og boliger. 

Nedenfor ses afdelingen, som den ser ud i 2022. (foto Jørgen Diswal)

D-0092w.JPG
D-0098w.JPG