"Jeg lærer utrolig meget hele tiden..."

Astrid bor alene med sin søn Sebastian på 16 år, som går i 10. klasse på Kochs Skole. De bor i en lejlighed øverst oppe på 1. sal i afd. 10 – Skovfaldet. Indenfor er lejligheden hyggeligt indrettet med skråvægge. Der er et mindre, men meget funktionelt køkken. I stuen står et stort spisebord ved vinduet, hvor du har en skøn udsigt til gaden og toppen af Risskov. Kvarteret er meget roligt og der er næsten ingen trafik på gaden nedenfor.

Astrid er 38 år og oprindelig uddannet SOSU-assistent, men har aldrig arbejdet som sådan. Hun arbejder i dag i en socialøkonomisk virksomhed, hvor hun bl.a. står for at arrangere debataftener og foredrag med forskellige emner indenfor psykisk sundhed og sårbarhed.

”På min 18-års fødselsdag gav mine forældre mig et boligbrev til AAB, så jeg stod på ventelisten, hvis det blev aktuelt at søge bolig i AAB”, fortæller Astrid. Og den tradition har hun bragt videre til sin egen søn. Så da han fyldte 15 år, forærede hun ham et boligbrev. ”Det er jo slet ikke sikkert, at han vil gøre brug af det. Men for 100 kr. om året, vil jeg godt lade den mulighed stå åben for ham”.

Og en novemberdag i 2007 stod hun alene med sin søn på kun 12 måneder, og da fik hun brug for sit boligbrev. Astrid og sønnen flyttede således ind i en lejlighed i afdeling 21 – Langenæs I. Her boede de indtil de for cirka fem år siden, hvor de var heldige at få en bolig i Skovfaldet. ”Det var et meget bevidst valg, for der måtte man nemlig holde kat”, udtaler Astrid. Og allerede dagen efter de var flyttet ind i lejligheden, anskaffede de sig en kat – MIS, og hun bor stadig hos dem

”Da vi flyttede ind i Skovfaldet, var der ikke noget komfur i køkkenet. Så jeg ringede til varmemesteren og spurgte, hvordan det kunne være. Han tog lidt gas på mig og prøvede at bilde mig ind, at lige netop til denne lejlighed, hørte der ikke komfur med. Og noget af det, som gjorde mest indtryk på mig ved at flytte i en almen bolig, var og er den hjælpsomhed, jeg bliver mødt med. Ejendomsfunktionærerne var eksempelvis meget behjælpelige med at låne mig boremaskine og værktøj, så jeg kunne komme ordentligt på plads i lejligheden”, siger Astrid.

Engagementet i det beboerdemokratiske arbejde
Det var helt tilfældigt, at Astrid blev engageret i det bebodemokratiske arbejde først i sin afdelingsbestyrelse og siden i organisationsbestyrelsen. "Jeg havde aldrig deltaget i et afdelingsmøde, før jeg flyttede ind i Skovfaldet. Det er en lille afdeling, og den daværende afdelingsbestyrelse var både synlig og opsøgende for at få beboerne til at deltage i det kommende afdelingsmøde. Allerede da jeg flyttede ind, oplevede jeg afdelingsbestyrelsens engagement. Der lå nemlig et velkomstbrev fra dem til os, hvor de fortalte lidt om afdelingen, og hvem de var", udtaler Astrid.

"Kort før afdelingsmødet skulle finde sted, stødte jeg på Dorthe – et af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne – som spurgte mig, om jeg ikke deltog i afdelingsmødet. Og hvis det var et problem med børnepasning, kunne hun også være behjælpelig med det. Det betød bare, at jeg følte mig meget velkommen og godt taget i mod.  Så jeg besluttede at deltage i afdelingsmødet."

På mødet skulle der vælges suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Og dirigenten ”som var lidt skrap”, sagde, at ingen fik lov at få hjem, før der var valgt nogle suppleanter, fortæller Astrid med et glimt i øjet Så jeg meldte mig. Og allerede efter et halvt år blev der en plads ”ledig”, og sådan jeg blev fuldgyldigt medlem af afdelingsbestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet
Vi er jo i Skovkanten en lille boligafdeling, så derfor er arbejdet i afdelingsbestyrelsen heller ikke så omfattende, som jeg kan høre, det kan være i nogle af de store boligafdelinger i AAB. Opgaverne bliver fordelt imellem os, så man behøver ikke være lige god til det hele. Jeg er heldig at være i en afdelingsbestyrelse, hvor der er en formand, som er godt inde i tingene og har mange års erfaring.

 Hos os går vi meget op i, at vores beboere bliver hørt, og at vi har en opgave i at bringe tingene videre hen, hvor de skal. Vi stiller os meget til rådighed og hjælper beboerne med mange ting, som for eksempel hvordan man stiller forslag til afdelingsmødet. Vi bruger tid på at skabe forståelse for, hvad beboerdemokratiet er, og hvilke muligheder man som beboer har.

”Inden repræsentantskabsmødet i juni 2021 havde jeg besluttet mig for at stille op til valget, hvis der var en ledig plads. Det var der, for et medlem havde annonceret, at vedkommende ikke ønskede at genopstille. Og selvsamme person havde prikket lidt til mig og spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at stille op. Jeg havde drøftet det med min afdelingsbestyrelse først, som tilkendegav, at de ville bakke mig op.

En af de største udfordringer ved at gå ind i organisationsbestyrelsen har været, at der var meget, at jeg skulle lære. I forvejen er min erfaring med det beboerdemokratiske arbejde en anelse begrænset, for jeg har jo kun været involveret i ganske få år og endda i en mindre afdeling. Der er meget nyt at lære og sætte sig ind i. Men jeg har fået stor hjælp af de andre medlemmer, været på kurser i BL-regi, og så er jeg god til at stille spørgsmål. Men afgørende for mit engagement både i afdelingsbestyrelses- og organisationsbestyrelsesarbejdet har været, at jeg har følt mig så velkommen. Jeg er blevet taget rigtig godt i mod, og der er gode muligheder for at blive klædt på til arbejdet gennem forskellige kurser.

Generelt er der svigtende opbakning og interesse for at stille op til bestyrelsesarbejdet. Derfor har vi en stor opgave i at informere om det arbejde, vi laver, så flere får lyst til at engagere sig i det. Det er vigtigt at lytte til beboerne og repræsentantskabsmedlemmerne. Det har også været afgørende for mig selv. I starten spurgte nogle mig, om jeg overhovedet fik lov at sige noget på møderne. Og ja, selvfølgelig gør jeg det. Vi er kun syv medlemmer i organisationsbestyrelsen, så der er plads nok til, at alle bliver hørt og lyttet til. Vi er ikke altid enige, men der er plads til vores forskelligheder.

Hvad er den største gevinst for dig i organisationsbestyrelsesarbejdet?
”Jeg lærer utrolig meget hele tiden og jeg har en følelse af, at være med i noget større. Det er dejligt at mærke den stolthed, der er i AAB, og den historie, vi bygger videre på, er både spændende og vigtig.

Hvis den tradition skal føres videre, skal der nye kræfter til. Og for at tiltrække nye medlemmer, mener jeg, der må fornyelse til, dog uden at man helt afliver eller afvikler traditionerne. For AAB har grund til at være stolt af sine traditioner.

På mit første repræsentantskabsmøde tænkte jeg ”Hvor er det gammeldags”. AAB er jo en gammel dame, der trænger til lidt fornyelse. Det vil sige at følge med tiden. Hvis det fortsat skal være attraktivt for unge mennesker at være med, skal vi forny os”.

Hvilket råd vil du give andre, som overvejer at gå engagere sig i det beboerdemokratiske arbejde?
”Gør det. Spring ud i det. Der er masser af hjælp at hente både fra andre beboerdemokrater, BL og interne kurser. Man skal nok blive klædt på til det. Så hvis du har interesse og lyst, så meld dig selv på banen.

 

FAKTABOKS:
Afdeling 10 – Skovfaldet består 9 dobbelthuse med 32 lejemål i alt. Bygningerne er opført i år 1942 i mursten, og ligger i Aarhus N i et dejligt bynært område tæt på skov og strand.

Repræsentantskabet består af ca. 250 medlemmer og er AABs øverste myndighed. Læs mere om Repræsentantskabet her.