afd. 50 - Godsbanekollegiet

AAB opfører 228 boliger som en del af Godsbanekollegiet. Projektet gennemføres i samarbejde med Kollegiekontoret i Aarhus, hvor der i alt opføres 359 boliger.

Vision for bebyggelse er at skabe et markant og imø­dekommende byggeri, som tilbyder en række kvalitetsboliger med fællesskabet som bindeled.

Et byggeri med afsæt i stedets nuværende karakter samt dets visioner for fremtiden med byfortætning, uddannelse og letbane. Her skal ungdomsboliger, kollegieboliger og fællesfaciliteter forenes og indgå i en spændende interaktion. Her mødes man på tværs af opgang, etage, uddannelse og na­tionalitet - et socialt fællesskab for alle.

Godbanekollegiet opføres på hjørnet af Carl Blochs Gade og Søren Frichs Vej.

Man ankommer enten til det nye Godsba­nekollegie via den centrale hovedindgang placeret mod krydset ved Carl Blochs Gade og Søren Frichs Vej eller fra de synlige og transperante opgange mod syd, øst og vest. Ved hovedindgangen mødes man af en foyer hvorfra man fordeles ud i komplekset.

I stueplan af byggeriet opføres et såkaldt Studiestræde, en åben fælles ”gade”, som forbinder hele byggeriet, og tilbyder et spændende udvalg af fællesfaciliteter. Godsbanekollegiet byder på således på en lang række fælles faciliteter både udendørs og indendørs for de kommende beboere, hvoraf nogle af dem deles med Kollegiekontorets beboere og andre er forbeholdt AABs beboere.

Fælles faciliteter med Kollegiekontorets lejere omfatter fx fællesrum, TV-stue, studierum, fitness, vaskeri, genbrugsrum og rum til ejendomsfunktionær, tagterrasse og fælles gårdrum. AABs beboere disponerer derudover over egne fællesrum og tagterasse med tilhørende orangerier. Der er cykelparkering i kælderen.

AABs boliger ligger fordelt i 5 bygninger af hver 3-5 etager. Kollegiekontorets boliger er placeret i tårnet på 13 etager. For AAB drejer det sig om 181 et-rums boliger, 18 halvanden-rums boliger og 29 to-rums boliger.

Der forventes indflytning medio 2022. Alle boliger udlejes gennem Kollegiekontoret Aarhus.

Det er arkitektfirmaet Kjaer &Richter som har tegnet Godbanekollegiet og Dansk Boligbyg som forestår realiseringen af byggeriet.