afd. 67 - Risskov Brynet

Her opføres i alt 37 familieboliger, 70 ungdomsboliger og 10 autistboliger.
Opførelsen sker i perioden efterår 2018-2020 med forventet indflytning medio maj 2020.

Totalrådgiver: SKALA ARKITEKTER A/S