1. spadestik i Risskov Brynet

Vi bygger bæredygtige blandede boliger i Risskov Brynet, og første spadestik er nu taget. Der opføres 117 blandede boliger fordelt på 70 ungdomsboliger, 10 autistboliger og 37 familieboliger.
Projektet vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligevægtigt og er målrettet en DGNB Guld certificering. Der forventes indflytning medio 2020.