AAB er sprøjtefri

I november 2019 vedtog AABs repræsentantskab, at boligafdelingerne skal være sprøjtefri.

Men hvordan planlægger og vedligeholder man udearealerne, når der både er krav om effektiv drift, og man samtidig ikke kan anvende sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse? Disse spørgsmål forsøgte vi at få svar på ved en temaaften for afdelingsbestyrelserne, hvor vi havde inviteret tre oplægsholdere med viden om emnet. De inviterede var:

  • Landskabsarkitekt Julie Trier, som har stor erfaring med planlægning af udearealer med lavt vedligeholdelsesbehov
  • Haveaktivist Marianne Mikkelsen, som fortalte om beboerinvolvering i forhold til udearealer
  • Driftschef i AAB Allan Overgaard, som fortalte om de praktiske udfordringer ved de sprøjtefri udearealer