AAB vandt en klokkeklar sejr i retten

Arbejdernes Andels Boligforening frifindes

Der er netop faldet dom i sagen rejst af AABs afdeling 12 – Riisvangen II mod AAB. Afdelingen tabte sagen og skal betale 70.000 kr. i sagsomkostninger til AAB.

”Det er tragisk, at en afdelingsbestyrelse har kunnet trække en sag så langt ud og bruge beboernes penge til det. Jeg håber, at vi nu kan se fremad og komme videre,” udtaler direktør Anders Rønnebro.

Af dommen fremgår det:

  • Arbejdernes Andels Boligforenings bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.
  • De enkelte afdelinger er underlagt boligorganisationen i relation til driften
  • Afdelinger har ret til indenfor rammerne af driftsbudgettet, at træffe beslutning om konkrete arbejder, men det er den daglige ledelse af boligorganisationen, der organiserer og iværksætter de løbende vedligeholdelsesarbejder.
  • AABs bestyrelse er berettiget til at tilbagekalde afdelingens rekvisitionsret
  • Boligorganisationen har som anført pligt til at sikre, at driften i organisationen og afdelingerne tilrettelægges effektivt og forsvarligt. Det er således boligorganisationen, der sætter den nedre grænse for serviceniveauet.
  • Afdeling 12 – Riisvangen II kan herefter ikke kræve lønudgifter, der er konteret under konto 114 for årene 2013-2018 tilbagebetalt.

Spørgsmål vedrørende sagen kan rettes til direktør Anders Rønnebro på telefon 89 31 31 01.