AAB skifter økonomi- og administrationssystem

Efter et stort EU-udbud har AAB på baggrund af en række tildelingskriterier udvalgt ny leverandør.  UNIK vil fra maj 2019 levere det nye økonomi- og administrationssystem.

Systemet erstatter en række forskellige IT-programmer og samler dem i en fælles platform.

Det nye system underbygger AABs strategi om at skabe større gennemsigtighed og fællesskab i organisationen. Det åbner også op for at indføre flere personaliserede og mobile funktioner til f.eks. beboervalgte og beboere i fremtiden.