Ændring i ordningen for overdragelse af privat indbo

Så er der nyt om mulighederne for at overdrage privat indbo. Ordningen vil fremover hedde ”Ejerskifte af privat indbo”.
Mulighederne for at privat indbo skifter ejerskab fra lejer til lejer i forbindelse med en flytning i AAB udvides. Muligheden gælder fremover for både hårde hvidevarer, visse genstande inde i boligen og uden for boligen samt nogle råderetsarbejder.

Her kan du udfylde blanketten for ejerskabet af hårde hvidevarer, visse genstande og råderetsarbejder.
Ejerskifteerklæringen skal udfyldes 8 dage før datoen fraflytningssynet og den skal underskrives af både fraflytter og indflytter.