Årets boligsociale ildsjæl

Torsdag den 5. januar afholdte Det boligsociale Fælles-sekretariat Nytårskur og i den anledning blev prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl sædvanen tro uddelt.
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, ud-delte prisen efter en kort tale, hvor han blandt andet omtalte det store frivillige arbejde, der udføres i den almene boligsektor og påpegede, at Aarhus i 2018 var udnævnt til Europæisk Frivillighovedstad.

Blandt de tre nominerede gik prisen til Abdi-Rahman Mahmud Iidle fra Frydenlund, hvor han igennem sit engagerede arbejde som formand i Foreningen Leg og Lær afvikler foreningens lektiecafé to gange ugent-ligt.
Abdi-Rahman Mahmud Iidle er til daglig lærer, hvilket han på fornem vis udnytter i det frivillige foreningsar-bejde. Udover æren følger også en pris på 3.000 kr.