Du kan stille forslag til repræsentantskabsmøde

Hvis du er medlem af repræsentantskabet, kan du stille forslag til repræsentantskabsmødet. Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 21. juni 2022.

Ligesom til afdelingsmøder kan forslag til repræsentantskabsmøder indsendes til forslag@aabnet.dk eller via post til administrationen, Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C.

Forslag skal indsendes senest 2 uger før mødet – hvilket er senest den 7. juni 2022.

De indkomne forslag udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest 1 uge før mødet.

Her kan du læse mere om hvordan repræsentantskabet er organiseret.

Se alle indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøderne her: https://www.aabnet.dk/topmenu/om-aab/publikationer/reprasentantskabsmoder/