ÈT AAB - styrkelse af fællesskab og samarbejde

Årets repræsentantskabsweekend 1.-2. oktober byder på masser afoplæg og workshops med afsæt i det igangværende strategiarbejde, som afdelingsformændene har været inviteret ind i de seneste måneder.

Læs alt om repræsentantskabsweekenden her.

AABs Kursusudvalg har sammensat et brag af et program, hvor der er lagt vægt på et aktivt og højt fagligt niveau. Og der bliver naturligvis også tid til uformelt socialt samvær med andre afdelingsbestyrelseskolleger, networking, udveksling af erfaring o.m.a.

Vi skal arbejde koncentreret, men uformelt, med måden vi omgås og kommunikerer på i AAB.
Arbejdet bliver faciliteret af mediator Anne Buhl. Og som noget helt nyt vil en række medarbejdere med centrale nøglepositioner i AAB også deltage i arbejdet den ene af dagene.