Flere opgaver bliver løst i driften

Flere opgaver bliver løst af egne folk i driften

Efter omorganiseringen til de nye servicecentre, kan vi nu konstatere en række forbedringer og fordele, både for beboerne, men også for medarbejderne i driften.

Omstruktureringen har nemlig frigivet nogle mande-timer, som betyder, at driften selv har kunnet udføre nogle opgaver, som ellers skulle købes ude i byen ved håndværker- eller servicefirmaer.

De nedlagte varmemesterkontorer har afstedkommet reduktion af kontortid for driftspersonalet. Og den tid der tidligere blev brugt på varmemesterkontoret, bruges nu ude i afdelingerne. Der er altså blevet flere hænder til at løfte opgaverne i afdelingerne.

Helt konkret har det betydet at man f.eks. i afd. 14 – Rytterparken har fået olieret alle gadedørene og opsagt kontrakten med anlægsgartneren i afdelingen, for selv at være tage det grønne arbejde fremover.

I afd. 19 – Vorrevangsparken og afd. 20 – Niels Ebbesens Gård er der også blevet frigivet nogle mandetimer, som er brugt på at løse opgaver, der eller har været udliciteret. Eksempelvis har man i Vorrevangsparken opsagt rengøringskontrakten på alle vaskerierne, for nu selv at udføre arbejdet; og i Niels Ebbesens Gård er der fundet tid til at vedligeholde de grønne områder ved at beskære buske og fælde træer. Et arbejde som har givet afdelingen et stort løft.