Mobilt værksted i Servicecenter Syd

Frigivelsen af timer fra kontortid til arbejdstimer i driften har også medført en reduktion i maskinparken. F.eks. er der i servicecenter Syd indkøbt cykler til ejendomsfunktionærerne.
Det betyder, at de hurtigere og lettere kan komme fra den ene opgave til den næste. Der er masser af frisk luft og motion i hverdagen, når ejendomsservicetekniker Steen Schulz kommer rundt til beboerne og udfører reparationsarbejder i afd. 53 -Bushøjen og afd. 56 Nøddeskrænten. 

Siden marts måned har servicecenter Syd stillet to el-cykler til rådighed for medarbejderne. Cyklerne er forsynet med et stort lad, hvor værktøj, stiger, reservedele m.m. har fast plads. Det er med andre ord et kørende mobilværksted Steen cykler rundt med. ”Det har gjort det meget nemmere for mig med denne cykel, for det betyder at jeg kan have alt det med, jeg skal bruge. Nu behøver jeg ikke kører flere gange, fordi jeg ikke kan have mine ting med.  Og det betyder, at jeg kan bruge tiden mere effektivt ved beboeren, i stedet for at skulle cykle frem og tilbage efter værktøj og reservedele”, fortæller Steen.

Det er tanken, at der fremadrettet skal indkøbes el-cykler til alle servicecentre, som vil lette arbejdsgangen for serviceteknikerne.