Reglementer omdeles ikke længere

Fremover bliver der ikke trykt og husstandsomdelt reglementer til beboere, hvis der sker ændringer i dem. Det gælder ordensreglementer, vedligeholdelsesreglementer og råderetskataloger.

Ønsker du et af disse reglementer i papirform, kan du henvende dig til dit Servicecenter og få det udleveret.

Opdaterede reglementer kan du altid finde på din afdelings hjemmeside under Dokumenter i Boligafdelingen.