Orientering vedr. forbrugsregnskaber for vand, varme og el

VAND og VARMEREGNSKABER:

Der er rigtig meget i pressen vedr. stigninger for forbrugspriserne og det kan hurtig give en stor bekymring for store efterregninger, men hvis du modtager vand- og varmeregnskaber fra AAB, har vi tage højde for de forventede prisstigninger i forbrugsåret 2021/22.

I de nye a/c-varslinger for 2022/23 er de forventede prisstigninger indarbejdet. Hvis dit forbrug ikke er steget, skulle de varslede a/c-beløb gerne være retvisende.

Hvis du afregner direkte til en leverandør og ønsker at a/c-beløbet bliver sat op, skal du selv tage kontakt til den enkelte leverandør. Man må dog regne med de også har taget hensyn til evt. stigninger.

Prisen på vand i Aarhus har været temmelig stabil igennem de seneste mange år og vi forventer ikke større udsving i den nærmeste fremtid.

Fjernvarmepriserne i AAB's område ligger p.t. på niveau med de sidste 1,5 års priser, så vi forventer at varmeudgifterne i 2021/2022 er meget tæt på at være de samme, som i perioden 2020/2021. Eventuelle udsving vil komme af vejr og vind, samt eventuelle ændringer i den enkelte beboers forbrugsmønstre.

ELREGNSKABER:

AAB har i de sidste 15 år haft en puljeaftale om indkøb af strøm. Denne dækker indkøb til alle afdelingers fællesområder samt beboernes forbrug, i de afdelinger hvor vi laver el-regnskaber (beboerne betaler a/c el). Puljeaftalen indebærer, at vi køber vores el over en årrække. Vi køber altså strømmen før vi skal bruge den. Dette betyder, at større midlertidige udsving i elprisen, som vi oplever på nuværende tidspunkt, vil blive udjævnet over år og sjældent blive så store, som hvis man køber el til dagsprisen.

Ovenstående betyder at den strøm vi betaler for i 2022, er købt ind i perioden 2018 til 2021 og der var strømmen noget billigere end den er i dag, så derfor har vi i 2022 en fastprisaftale der er langt under den elpris, man som "almindelig" forbruger betaler. Dette betyder igen, at de beboere der afregner el via AAB, de beboere der betaler a/c el over huslejen, kan regne med at den fastsatte a/c p.t. er retvisende, selvfølgelig under forudsætning af nogenlunde stabilt forbrugsmønster.

Hvis du betaler strømmen direkte til et elselskab, kan du forvente en stigning i elprisen. Mange har sikkert allerede oplevet dette. Hvis du får en opgørelse hver måned, vil der ikke komme en efterregning, men hvis du kun får en årsopgørelse, kan du tage kontakt til elselskabet i indbetaler til og høre om der er taget højde for den stigende elpris, så du ikke får en meget stor efterregning.