Nyt medlem i organisationsbestyrelsen

Per Ohms er pr. 1. april 2023 indtrådt i organisationsbestyrelsen. Per Ohms er velbevandret i det beboerdemokratiske arbejde og har allerede i en årrække  virket som afdelingsformand for afd. 25 - Klostervangen. 

Han erstatter Anders Nielsen, som valgte at udtræde af organisationsbestyrelsen med virkning fra 31. marts 2023.